ประโยชน์ของการฝึกลอยตัวแบบนอนหงาย

 

SBOBET ทางเข้า

มนุษย์ได้มีการต่อสู้กับภัยธรรมชาติด้วยตัวเองมานานมาก โดยเฉพาะอุทกภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์จะต้องต่อสู้กับธรรมชาติ โดยที่การฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอด การว่ายน้ำนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มนุษย์ได้มีการฝึกสอนจากรุ่นสู่รุ่นกันสืบต่อกันมา เพื่อที่จะทำให้มนุษย์รุ่นใหม่เอาตัวรอดจาภัยธรรมชาติเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การว่ายน้ำจึงเป็นหลักสูตรแรกที่มนุษย์จะได้รับการฝึกสอนในทักษะในรู้แบบต่างๆ

การฝึกลอยตัวแบบนอนหงายก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน การลอยตัวแบบนอนหงายเป็นทักษะที่สำคัญมาก เพราะว่าจากคุณว่ายน้ำมาเหนื่อยหรือเรือล้มกลางทะเล การลอยตัวแบบนอนหงายเป็นท่าหนึ่งที่จะช่วยให้คุณรอดจากได้ เพราะถือว่าเป็นท่าลอยตัวที่อยู่บนผิวน้ำได้นานที่สุด เนื่องจากการลอยตัวแบบนอนหงายนั้นจมูกปากระบบการหายใจของเรานั้นจะอยู่บนผิวน้ำ จึงทำให้เราสามารถหายในในขณะที่อยู่ผิวน้ำได้ แถมการลอยตัวในลักษณะนี้ยังสามารถทำให้เราเคลื่อนที่ไปในทิศทางอื่นๆได้อีกด้วย

หากเกิดเกิดอุบัติเหตุกลางทะเลเมื่อคุณเป็นฝั่งหรือขอบฝั่งแล้วหากเราใช้แรงทั้งหมดว่ายน้ำเข้าสู้ชายฝั่งด้วยท่าอื่นๆ ก็อาจจะทำให้คุณเสียแรงและอาจจะทำให้จมน้ำได้ แต่หากคุณใช้ท่านอนหงายและท่าลอยตัวในรู้แบบอื่นๆเพื่อรักษาพลังงานไว้ เพื่อใช้ทักษะการเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่ง ก็อาจจะทำให้คุณรอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ได้อีกด้วย