ระบบฆ่าเชื้อภายในสระว่ายน้ำ

SBO

สระว่ายน้ำเป็นที่ที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการว่ายน้ำ ปัจจุบันการว่ายน้ำเป็นที่นิยมของคนจำนวนมาก เราจึงมักจะเห็นสระว่ายน้ำตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงแรม และสถานที่ฟิตเนสต่างๆ การว่ายน้ำจึงเป็นแหล่งสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ได้ดีเลยทีเดียว

แต่ก่อนจะมีสระว่ายน้ำที่ดีและสะอาดได้ ผู้ดูแลสระว่ายน้ำต้องใช้ระบบการรักษาอยู่หลายขั้นตอนกว่าจะมีสระว่ายน้ำที่ใสสะอาดให้เราได้ใช้กัน จึงได้มีระบบฆ่าเชื้อภายในสระว่ายน้ำ ดังนี้

  1. ระบบคลอรีน เป็นระบบฆ่าเชื้อที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพในการ

บำบัดน้ำพอสมควร เนื่องจากคลอรีนเป็นสารที่ทำให้เกิดความระคายเคืองกับผิวหนัง ดังนั้น การเติมคลอรีน ควรเติมในช่วงเวลาเย็นหลังจากที่ใช้สระว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และควรเปิดเครื่องกรองให้ทำงานทิ้งไว้อย่างน้อย 3 – 4 ชั่วโมง

  1. ระบบน้ำเกลือ เป็นระบบควบคุมความสะอาดน้ำด้วยระบบเกลือ โดยจะอาศัยเครื่องฟอกน้ำ

บรรจุเกลือที่มีสมรรถนะสูง สามารถรักษาน้ำในสระว่ายน้ำให้ใสสะอาดเหมือนน้ำทะเลได้ เพราะเกลือจะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหนัง ไม่เป็นอันตรายได้

  1. ระบบโอโซน เป็นระบบที่นำเอาก๊าซโอโซน ซึ่งผลิตจากเครื่องอัดอากาศมาบำบัดน้ำในสระให้มี

ประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคในระยะเวลาอันสั้นกว่าระบบอื่นๆ และไม่มีสารเคมีทุกชนิดตกค้างในน้ำได้

การรักษาความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ ผู้ดูแลต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบสระว่ายน้ำด้วย ถ้ามีต้นไม้ที่ทำให้ใบหล่นใส่ และอยู่ใกล้ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกจำนวนมาก ก็ควรเลือกระบบทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ใช้จะได้มีสระว่ายน้ำใสสะอาดให้ได้ใช้ไปนานๆ