ลักษณะการยืนในการเล่นกีฬาโบว์ลิ่ง

ในการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งนั้นลักษณะการยืนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเล่นกีฬาประเภทนี้ ซึ่งลักษณะการยืนของเรานั้นจะมีผลต่อการโยนลูกโบว์ลิ่งในแต่ละครั้งนั้นเอง ยืนดีถูกต้องก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนมากกว่ายืนผิดท่าซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาด้วยวันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องลักษณะการยืนในการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งว่าต้องยืนอย่างไร ไปดูกันได้เลย

ลักษณะการยืนของคนที่เล่นโบว์ลิ่งอยู่นั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนและต่างไปจากอริยบทปกติของบุคคลอื่นบ้างเล็กน้อย แต่ในการเล่นโบว์ลิ่งก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าลักษณะการยืนในการเล่นโบว์ลิ่งที่ถูกต้องควรจะยืนแบบใดแต่หากอยากโยนโบว์ลิ่งให้ได้ผลดียิ่งขึ้นลักษณะการยืนควรยืนในลำตัวเกือบตั้งตรงถือลูกโบว์ลิ่งในระดับสายตาหรือยืนก้มตัว ยอดเขาเล็กน้อยพร้อมกับจู๋ลูกโบว์ลิ่งอยู่ในระดับปลายคางหรือในระดับหัวไหล่ หน้าอก เอว หรืออาจจะต่ำลงมาในระดับสะโพก แต่โดยทั่วไปแล้วลักษณะการยืนจะยืนก้มตัวย่อเข่าลงเล็กน้อยและนิยมถือลูกโบว์ลิ่งให้อยู่ในระดับอกโดยให้อยู่ตรงกลางหน้าอกหรืออาจเยื้องไปทางใดทางหนึ่งตามความถนัดหากจะมีการแบ่งลักษณะการยืนเราจะแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะคือยืนลำตัวตั้งตรงและยืนก้มตัวลงเล็กน้อยหรือย่อเข่าลงเล็กน้อย เวลายืนนั้นเท้าทั้งสองข้างควรจะห่างกันเล็กน้อยและเท้าซ้ายขวาอาจจะเหลื่อมกันเล็กน้อยหรืออยู่ในระดับเดียวกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราว่าเราจะใช้ ก้าวแบบ 3 ก้าว 4 ก้าว หรือ 5 ก้าว และจะใช้เท้าซ้ายหรือเท้าขวาก้าวออกไปก่อน หรือโดยทั่วไปผู้เล่นที่ใช้การก้าวแบบ 3 ก้าว และ 5 ก้าว น้ำหนักตัวในตอนยืนจะตกที่เท้าขวาแต่ถ้าเป็นแบบ 4 ก้าว น้ำหนักตัวตอนยืนจะตกที่เท้าซ้าย เวลายืนศอกทั้งสองข้างควรติดอยู่กับลำตัวฝ่ามือและนิ้วแม่มือควรกระชับกับลูกโบว์ลิ่ง

อย่างไรก็ตามเราพึงระลึกเสมอว่าร่างกายต้องรู้สึกสบายและไม่เกร็งขนาดที่ยืนเตรียมปล่อยลูกมือทั้งสองถือลูกโบว์ลิ่งเป็นผู้เล่นที่ถนัดมือขวาจะใช้มือซ้ายประคองเพื่อรับน้ำหนักและในทางกลับกันผู้เล่นที่ถนัดมือซ้ายจะใช้มือขวาประคองแต่คงไม่มีแบบแผนที่เป็นมาตรฐาน สำคัญที่ผู้เล่นต้องหาวิธียืนที่เหมาะสมตามความพึงพอใจของตนเองพร้อมทั้งหาจุดยืนที่เห็นว่าเหมาะกับช่วงก้าวของตัวเองเพราะจะส่งผลให้การเล่นโบว์ลิ่งได้ดีและมีพัฒนาการไปทางที่ดีมากขึ้น